Laherte Freres
Rose de Meunier, NV


Grower: Laherte Freres
Region: Champagne, France
Grape Varieties: Pinot Meunier
Size: 75cl bottle


More Good Stuff